Hyldest til fællessangen – video med Fredensborg slotskirke pigekor

???? Fredensborg Slotskirkes Pigekor har takket ja til at indspille en af Kristian Enevoldsen og mine sange.

KOM, LÆG SANGEN I MUND er spiret af frø sået til fællessang i Vartov. Her slog det mig pludselig, at fællessangen fortjener en art “bordvers”; et overgangsritual, der stemmer sindet til den sociale situation. I disse år spirer en stadig stærkere forståelse frem af ritualers betydning – og af gentagelsens vigtighed i en hverdag, der går hurtigere og hurtigere. Et ritual virker sammenflettende, tryghedsskabende og beroligende for menneskers sindstilstand.

Vers 1-3 egner sig særlig godt til at blive sunget som indledning. Vers 4-5 er velegnede, førend man siger ”farvel og tak”. Som det høres af pigekorets smukke stemmer i videoen her, kan sangen sunget i sin helhed også nære varme, taknemmelige følelser omkring “fællesskabets bord”.

Noden er her, hvis I har lyst til at prøve den af derude: Kom, læg sangen i mund – Prehn-Enevoldsen

Samtlige offentliggjorte sange til Danmark, med tekst af mig og musik af henholdsvis Kristian Enevoldsen Rasmus Skov Borring findes her: www.hjernesmart.dk/sange-til-danmark

Tak til Sangcenter Nordsjælland for at forbinde os til pigekoret og til pigerne for smuk fremførelse!

☀️ Anette

Hvem er Anette Prehn?

Anette Prehn er en flittig skaber af sange til Danmark, primært i samspil med komponisterne Rasmus Skov Borring, Erik Sommer og Kristian Bisgaard. Det er blevet til mere end 80 siden 2018, hvor samarbejderne begyndte. Du kan udforske/synge sangene her.

Anette er til hverdag videns-iværksætter, forskningsformidler, sociolog og forfatter til bestseller-bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, mental sundhed, læring og ledelse. Du kan læse mere om dette arbejde på www.hjernesmart.dk

højskolesange, sange til højskolesangbogen, den danske sangskat

Kom med i Facebook-gruppen "Anette Prehns fællessange til Danmark"

Gruppen henvender sig til dig, som søger ny inspiration til sangrepertoire indenfor fællessange, kor, undervisningen i folkeskolen, på efterskolen, højskolen, gymnasiet og meget mere.

GÅ TIL FACEBOOK GRUPPE 

You have Successfully Subscribed!