FORBUNDETHEDENS FÆLLESSANGE

Book sociolog, fællessangsaktivist og sangskriver Anette Prehn til et sangforedrag, hvis I vil udforske nye fællessange, der griber jer om hjertet og gøder nye perspektiver. Anette faciliterer samspillet, så deltagerne oplever forbundethed med hinanden, glæde og eftertænksomhed.

Sangforedrag med

ANETTE PREHN

Sangforedrag med ANETTE PREHN

FORBUNDETHEDENS FÆLLESSANGE

Book sociolog, fællessangsaktivist og sangskriver Anette Prehn til et sangforedrag, hvis I vil udforske nye fællessange, der griber jer om hjertet og gøder nye perspektiver. Anette faciliterer samspillet, så deltagerne oplever forbundethed med hinanden, glæde og eftertænksomhed.

Smilende fællessang med mening og efterglød

FORBUNDETHEDENS FÆLLESSANGE

Anette Prehn har skrevet mere end 80 nye sange til Danmark, primært med komponisterne Erik Sommer, Kristian Bisgaard og Rasmus Skov Borring. Til sangforedraget – som kan vare alt fra 1 til 3 timer – præsenterer hun en række af dem, og vi bryder ud i sang sammen.

Anette Prehn har bl.a. skrevet tekster til sangene:

 • En fredstone – i lyset af forfærdelighederne i Ukraine
 • Smukke skud – forbundethedens fællessang til unge/konfirmander
 • Klodens sommerfuglevinger – om at føle sig lille men betyde noget
 • Bare et strejf på vor klode – en klimasang
 • Det bedste, jeg lærte – om forbundethed i generationsmødet
 • Nærvær i skærmenes tid – om behovet for nærvær og hjertebroer
 • Alt småt blir stort med dig – om det store i de små fælles glæder
 • Kom, som du er – hvordan taler et inkluderende fællesskab?
 • En sang om livsmod – naturen som spejl på livets op- og nedture
 • Helst uden vinger – et opgør med perfekthedskulturen
 • Vores Danmark i sommerdragt – en hyldest til den danske natur
 • Netop sat i verden – om forældreskabets mirakel
 • Kom, læg sangen i mund – om forbundethed gennem fællessang

Sociolog, sangskriver og fællessangsaktivist Anette Prehn har besluttet sig for at give sit bud på ”sange, vi mangler i vores kultur”. Det er bl.a. sange, som tager favntag med klimakrise, ensomhedsepidemi, præstationssamfund, perfekthedskultur og krig i Europa.

Som hun skriver i bogen ”Det syngende menneske. Nye veje til forbundethed”, så har fællessangen et potentiale, vi slet ikke har forløst endnu. Anette opfordrer til en større bevidsthed om, hvad vi synger – i stedet for, som det tit sker, at “lire” kendte tekster af uden yderligere refleksion og brobygning til deltagernes virkelighed. Derfor rummer Anette Prehns sangforedrag altid refleksionsøvelser, hvor deltagerne forbinder sig med hinanden og bygger bro fra teksterne til egne liv og erfaringer.

sangforedrag jeppe aakjær, sangforedrag med anette prehn

“På magisk vis har denne digtersjæl støvet Aakjærs ord af til mundrette sange for nutidige læsere og sangere.”

Henrik Yde, dr.phil., litteraturhistoriker

Kulturel genoplivning af for længst glemte tekster

Jeppe Aakjærs usungne sange

Politikens anmelder, litteraturprofessor Thomas Bredsdorff, kaldte Anette Prehns bog om Jeppe Aakjærs usungne sange for ”original” og gav den fem hjerter. Skive Folkeblad skrev, at den var ”vellykket”, ”fortræffelig” og en “flot nutidig fortolkning af Aakjærs ånd”.

Nu får I mulighed for at høre om Anette Prehns spændende gådejagt, inspireret af det tankevækkende digt på Jeppe Aakjærs gravsten, hvor han omtaler “asken af usungne sange”.

Anette har læst og samlet lyriske passager, sprængfulde af billedrigt sprog, der er højst relevante for vores nutid og med den velkendte Aakjærske brod. Med nænsom hånd har hun sat dem på vers og givet dem rim. Nogle usungne sange er en-til-en Aakjærs ord gjort sangbare. Andre er skabt ved at sammenflette Aakjærs ord med Anettes egne. Kristian Bisgaard har givet alle 21 sangtekster fængende melodier, og han kan også bookes til sangforedraget. 

Aakjærs glemte prosa rummer en overset skattekiste af ord og udtryk, som dels vækker os til refleksion og aktiv handling irt. vigtige temaer som natursyn, eksistens, sågar MeToo-tematikker, dels kalder de os til kreativitet, kærlighed og sanselighed.

Hvis I selv har en dygtig organist eller pianist, samarbejder Anette Prehn meget gerne med vedkommende ift. musik til sangforedraget. Alternativt kan hun tage lydfiler med på alle relevante sange. Uanset hvad bliver det en øjenåbnende og lattervækkende oplevelse! 

Til sangforedraget medbringer Anette låneeksemplarer til deltagerne af sanghæftet med de usungne sange. Der er mulighed for køb af signerede bøger og sanghæfter. 

sangforedrag jeppe aakjær, sangforedrag med anette prehn

“På magisk vis har denne digtersjæl støvet Aakjærs ord af til mundrette sange for nutidige læsere og sangere.”

Henrik Yde, dr.phil., litteraturhistoriker

Var det virkelig bare en ørkenvandring?

MARIE Bregendahls OVERSETE PÅVIRKNING AF JEPPE Aakjær

Forfatterne Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl voksede op blot et par kilometer fra hinanden i et lille sogn nær Skive. De mødtes dog først, da hun var 19 og han 20, og intense følelser slog gnister. Års brevveksling begyndte. Sidenhen blev de gift og skilt. 

Senere i livet mente Jeppe Aakjær, at kvinder kun havde spillet “en nødtørftig rolle” i hans liv, og at årene med Marie Bregendahl decideret var ”spildte digterår”. Men kan det virkelig passe? Eller overså Aakjær en påvirkning af ham, der var langt dybere – og mere indirekte?

Anette Prehn deler i sangforedraget her nogle af de mindre kendte prægninger af Bregendahl i Aakjær – og vi synger sammen de sange, hun sammen med komponist Kristian Bisgaard har skabt af Aakjær og Bregendahls gnistrende korrespondance. 

I 2021 udkom Anette Prehns bog “På gådejagt efter Jeppe Aakjærs usungne sange” på forlaget Gyldendal. Sammen med komponisten Kristian Bisgaard har hun skabt 21 nye “usungne sange” inspireret af Aakjærs breve, foredrag, erindringer og artikler.

Til sangforedraget medbringer Anette låneeksemplarer til alle deltagerne af sangbogen med de 21 usungne sange. Der er mulighed for køb af signerede bøger og sanghæfter ifm. foredraget.

HAR VI DE FÆLLESSANGE, VI HAR BRUG FOR?

HVILKE SANGE MANGLER VI I VORES KULTUR?

Sociolog, sangskriver og fællessangsaktivist Anette Prehn har besluttet sig for at give sit bud på ”sange, vi mangler i vores kultur”. Det er bl.a. sange, som tager favntag med klimakrise, ensomhedsepidemi, præstationssamfund, perfekthedskultur og krig i Europa. Hun har skrevet ”forbundethedens fællessange”, siden hun i 2018/19 begyndte at samarbejde med komponisterne Rasmus Skov Borring, Kristian Bisgaard og Erik Sommer.

 • Dét, at sætte liv i verden (eller påtage sig ansvar for liv). Kort sagt forældreskabets transformerende kraft. Eksempler på sange: Netop sat i verden, En bid af mit hjerte i verden & Alt småt blir stort med dig. 

 • Forbundethed i skærmenes tid. Hvordan nyder vi godt af det meget, det digitale kan tilbyde uden at give køb på nærvær og meningsbærende fællesskab? Eksempler på sange: Ræk ud, Liv i vor hånd (Løgstrup- inspireret), Jens Blegmand & Nærvær i skærmenes tid.

 • Hjertebroen til det almenmenneskelige. Hvordan vi, i stedet for at føle os eksistentielt ensomme, gennem fællessangen kan bygge bro til tilstande, mennesker til alle tider har stået midt i og opleve generationsmødets kraft. Eksempler på sange: Smukke skud, Det bedste jeg lærte & Stjernesprog.

  Som Anette skriver i bogen ”Det syngende menneske. Nye veje til forbundethed”, så har fællessangen et potentiale, vi slet ikke har forløst endnu. Hun opfordrer til en større bevidsthed om, hvad vi synger – i stedet for, som det tit sker, at “lire” kendte tekster af uden yderligere refleksion og brobygning til deltagernes virkelighed. Derfor rummer Anette Prehns sangforedrag altid refleksionsøvelser, hvor deltagerne forbinder sig med hinanden og bygger bro fra teksterne til egne liv og erfaringer.

  sangforedrag jeppe aakjær, sangforedrag med anette prehn

  KAN FÆLLESSANG SPILLE EN ROLLE I GRØN OMSTILLING?

  Grundtvig arbejdede for det, som den britiske idehistoriker Jonathan Israel kaldte for ”en bevidsthedsmæssig revolution”. Noget lignende er nødvendigt i dag, hvis den grønne omstilling skal blive andet og mere, end noget andre(måske) gør.

  Den grønne omstilling bliver dog primært italesat ved hjælp af tal og talesprog i dag, men længerevarende adfærdsændring kræver hjerte- og erkendelsesspring. Her har fællessangen – ifølge sociolog, sangskriver og ”fællessangsaktivist” Anette Prehn – en særlig rolle at spille.

  I den klima- og biodiversitetskrise, vi står midt i, kan fællessangens tekster stimulere mental omstilling og dermed bane vej for ansvar, handlekraft og markant ændrede adfærdsmønstre. Fællessangen kan også dæmpe angst og uro ved at styrke menneskers forbundethed, tillid og håb. Den engagerer desuden både krop, hjerne og hjerte i en grad, der aflaster tankemylder og løfter vores indre tilstand.

  I sangforedraget reflekterer vi over fællessangens sporsættende betydning i menneskelivet, og vi lærer nogle af Anette Prehns nye fællessange, der hjælper et mere bæredygtigt natursyn på vej og sætter menneskets rolle på jord ind i en større sammenhæng. Vi synger bl.a. Team Blå Planet med melodi af Jacob Vestager Tybjerg (2023), Stjernesprog med melodi af Erik Sommer (2023), Bare et strejf på vor klode med melodi af Kristian Bisgaard (2019) samt Klodens sommerfuglevinger med melodi af Rasmus Skov Borring (2018).

  Sangene giver næring til opfattepositioner som forbundethed, ærefrygt og selvforglemmelse. Som kultur har vi i en længere periode tilsyneladende glemt eller underkendt betydningen af disse indstillinger til livet, men forskningen ved i dag, at de fremmer vores mentale sundhed og følelsen af, at vi hver især og sammen spiller en rolle i den større sammenhæng.

  sangforedrag jeppe aakjær, sangforedrag med anette prehn
  højskolesange, sange til højskolesangbogen, den danske sangskat

  Kom med i Facebook-gruppen "Anette Prehns fællessange til Danmark"

  Gruppen henvender sig til dig, som søger ny inspiration til sangrepertoire indenfor fællessange, kor, undervisningen i folkeskolen, på efterskolen, højskolen, gymnasiet og meget mere.

  GÅ TIL FACEBOOK GRUPPE 

  You have Successfully Subscribed!