BAG SANGEN

Fællessangen “Livet i læring” reflekterer over den stålsatte vilje til læring, som millioner af børn og unge i verden har – mens omkvædet inviterer til et sprudlende læringssyn. “Livet i læring” har tekst af Anette Prehn og melodi af Kristian Bisgaard. Anette er uddannet sociolog, forfatter, iværksætter og foredragsholder. Kristian er uddannet pianist, komponist og korleder.

Ny skolesang til Danmark

livet i læring

Ny skolesang til Danmark

Livet i læring

Fællessangen “Livet i læring” reflekterer over den stålsatte vilje til læring, som millioner af børn og unge i verden har – mens omkvædet inviterer til et sprudlende læringssyn. “Livet i læring” har tekst af Anette Prehn og melodi af Kristian Bisgaard. Anette er uddannet sociolog, forfatter, iværksætter og foredragsholder. Kristian er uddannet pianist, komponist og korleder.

Anette Prehn fortæller om sangen “Livet i læring”

VIL DU GIVE DIN HALVE ARM FOR LÆRING?

Ude i verden kæmper børn og unge sig til skole. De har fået mulighed for at lære og uddanne sig, og de griber den sultent og videbegærligt trods alle mulige farer. Den halve verden ville “give deres halve arm” for de læringsmuligheder, vi har i Danmark. 

Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en læringssang ifm. Ølsted skoles 40-års jubilæum, vidste jeg med det samme, at jeg ville rejse ud i verden og få nyt og friskt perspektiv. Når jeg taler med børn og unge i Danmark, giver en del udtryk for, at skolen ofte er kedelig, eller at de slet ikke gider (eller tør) at gå der. Dette kan have mange årsager. Nogle føler sig drillet eller mobbet. Nogle mangler tillid til lærerne eller kammeraterne. Andre bøvler med faglige udfordringer, erkendte eller uerkendte. Atter andre ville have glæde af læreprocesser og læringsrum designet på en anden måde … f.eks. med mere plads til en rig udfoldelse af sanserne, brug af hænderne, tavleundervisning eller med mindre eller mere skærmarbejde. Kort sagt: Mennesker er forskellige, og derfor kan læringstræthed have mange årsager. 

Men sangen her – “Livet i læring” – vil gerne slå et slag for, hvor spændende og engagerende livet i læring kan være. Og hvem ved, hvis sangen vinder udbredelse ad åre, kan den måske også hjælpe børn, unge og voksne med at se på læringsmuligheder fra nye vinkler. “Skift briller, når noget driller”, som jeg siger. Her på siden kan du se en video af elever på Ølsted skole, der synger “Livet i læring”. Derefter følger refleksionsøvelser og inspirationsvideoer til hvert vers og omkvædet. Rigtig god fornøjelse!

sangforedrag jeppe aakjær, sangforedrag med anette prehn

Billede af Thomas Fechtenburg

SYNG MED PÅ “LIVET I LÆRING” 

vers 1

Mange steder på jord,
kæmper børn sig til skole, hvor de lærer og gror.
De må krydse bjerge, en kløft eller flod,
helt uden en bil, bro og båd, blot med mod.
På timelang march på de ben, som de har.
For at kunne lære af spørgsmål og svar,
af eksperimenter, af undren, af lyst:
En mulighedsskabende rejse og høst.

Perspektiv på vers 1: Disse to korte videoer viser de strabadserende veje til læring i lande som Kina, Indien, Sydafrika, Colombia, Kenya og Indonesien. Børn og unge må bl.a. gøre brug af ziplines, hængebroer, stiger og balancegang på reb.

I den første tales der hurtigt på engelsk. I den anden er der udover billeder alene musik og skrift. I den tredje tales der et langsomt begynderengelsk. Vælg den, der egner sig bedst til jer!

Vers 1

Opgaver & aktiviteter for alle

 • Tal sammen om: Hvorfor i al verden gider børn og unge at kæmpe sig vej til skole på den måde? At (som man siger) “give deres halve arm” for at uddanne sig? Ville det ikke være meget lettere at blive derhjemme?
 • Tegn den mest udfordrende (eller skræmmende) skolevej, du netop har set. Hæng tegningerne op på væggen. Sammenlign dem. Tal om dem. Hvad er det farligste på din skolevej? Er det noget, du reelt er bange for?
 • Leg du er et af børnene i filmen, I har set: Skriv dagbog – som den person ville gøre det – en dag, hvor du er gået til skole. Beskriv turen i detaljer. Brug din fantasi. Husk at vælge et navn og beskrive din (fiktive) familie, alder og livssituation. 
 • Leg at to af børnene fra videoerne er pennevenner. Den ene skriver om sin skolevej og skoledag i et brev til pennevennen. Herefter svarer den anden. Brug din fantasi. De to kan udvikle deres brevskriveri til at handle om livsdrømme, faglige interesser, fritidsinteresser osv.
  • Beskriv din egen tur til skole, som den er de allerfleste morgener. Du skal skrive tre versioner: I version 1 gælder det om at få alle detaljer med. Version 2 er din gennemskrivning af teksten, så den bliver alsidig og interessant at læse for andre. I version 3 kan du opfinde en overraskelse på vejen til skole, som ville gøre dagen ekstra mindeværdig for dig.

  I kan også tale om sprogbrugen i vers 1:

  • F.eks. gøres der brug af bogstavrim (alliteration). Dvs. at flere ord begynder med samme begyndelsesbogstav. Find alle eksempler på dette.
  • Når man gerne vil huske en sangtekst, kan det hjælpe at bruge andre sanser: Når du f.eks. gerne vil huske “bjerge, en kløft eller flod”, kan det hjælpe at se dem for dig i rækkefølge. Hvis du roder rundt i rækkefølgen på “bil, bro og båd”, kan du lede efter en logik (hint: de tre ord står i alfabetisk rækkefølge i verset; bi/br/bå).

  Refleksioner SPECIFIKT til udskolingen

  Video-serien “Most dangerous ways to school” giver perspektiv og indsigt i liv og skoleliv i andre dele af verden. De fire videoer nedenfor er fra egne af Nepal, Bolivia, Kenya og Mexico. De varer i 48 minutter hver. Se en eller flere af dem.

  • Ifm. hver video kan I tale om, hvad der gør disse skoleveje farlige. I kan også undervejs i en video tage noter til det, der overrasker eller forbløffer jer. Så husker I det langt bedre bagefter og kan tale om det. 
  • Hvad ville en skoleelev fra denne dokumentar mon tænke eller undres over, hvis han/hun kunne være med jer i skole i en uge? Skriv et essay om det.
  • Hvad håber eleverne at opnå gennem livet i læring – og forhåbentlig en uddannelse?
  • Kommer du ind imellem til at tage skolen for givet eller være træt af den? Hvad ville et barn eller en ung fra videoen mon sige til dig? Skriv først fem sætninger ned hver især, og saml dem derefter i ét stort dokument. 

  vers 2

  Mange steder på jord
  kæmper børn sig til skole, selv hvor ufreden bor.
  De kan blive kidnappet, dræbt eller skudt;
  de gribes af angst og af frygt uafbrudt.
  Men de vil! De vil lære. Trods farligt besvær.
  Og livet i læring er farerne værd.
  For livet i læring gir glæde i bryst:
  En mulighedsskabende rejse og høst.

  For at give perspektiv på sangens vers 2 kan I tage udgangspunkt i et eller flere eksempler på, hvor risikabelt det er for nogle at gå i skole. Eksemplerne kan findes i “fold ud” kasserne her.

  Bemærk, at flere af eksemplerne er “hård kost” og nok primært egnet til udskolingen. Historien om Malala er dog formidlet flere steder i bøger og materialer i børnehøjde, ligesom refleksioner over skoleliv i krig også kan ske på alderstilpasset måde:

  spørgsmål TIL REFLEKSION – for udskolingen

  Malala Yousafzai

  Malala Yousafzai, der blev skudt i hovedet af Taliban i Pakistan, fordi hun offentligt havde fremhævet pigers ret til uddannelse. Her kan læses en BBC-artikel om episoden, Malala og det lokalsamfund, hun boede i i Pakistan. “I wanted to become educated and empower myself with knowledge,” udtaler Malala i artiklen. Her kan læses en kortere dansk artikel fra dr.dk.

  Chibok-skolepigerne

  Chibok-skolepigerne, der blev kidnappet i 2014 af terrorbevægelsen Boko Haram. Her er link til Wikipedia om, hvad der skete dengang – og hvad der siden er sket.

  Da Taleban lukkede skolerne i Afghanistan

  Friheden til at lære er gået stærkt tilbage for piger og kvinder i Afghanistan, siden Taleban generobrede magten i landet i 2021. Læs her journalist Puk Damsgaards reportage, der bl.a. fortæller Salomes historie. “Som det eneste land i verden blev offentlige skoler for de større piger i 7.-12. klasse lukket og dermed også, hvis forbuddet holder, springbrættet til en videregående uddannelse. Lukningen var midlertidig, insisterede Taliban. Det var et spørgsmål om “kapacitet”, så pigerne kunne gå i skole i overensstemmelse med islamiske dyder – som om afghanerne ikke i forvejen er muslimer. “Vi er ikke imod uddannelse”, sagde Talibans toptalsmand, Zabiullah Mujahed. Da det omsider i marts 2022 så ud til, at Taliban ville genåbne skolerne, foretog de en u-vending i timerne, mens pigerne mødte op og grædefærdige måtte vende om, fordi skolerne alligevel ikke blev åbnet på grund af uoverensstemmelser i Talibans øverste ledelse. Ifølge New York Times Magazine strandede kabinettets ønske om at genåbne skolerne i Talibans fødeby i Kandahar, hvor Talibans øverste leder, sheikh Haibatullah Akhundzada, modsatte sig.” 

  Rapporten “Education under attack”

  Rapporten “Education under attack” fra 2018. Den viser, at mere end 21.000 skoleelever er kommet til skade over en periode på fem år som følge af f.eks. angreb på skolen, bomber eller intimidering.

  Refleksioner for alle

  “Men de vil. De vil lære. Trods farligt besvær.”

  • Hvad vil det sige at ville noget?
  • Hvornår har du rigtig gerne villet noget?
  • Kender du til noget, der giver en farlig masse besvær, men som alligevel er det hele værd?

  En del elever i Danmark føler sig skoletrætte. Det kan skyldes mange forskellige ting, bl.a. at man ikke rigtig trives i klassen, har meget svært ved at lære det, man skal lære, eller at man har et dårligt forhold til en eller flere personer i skolen. Det kan også skyldes, at man måske tager for givet, at man må (og forventes) at lære i dette land. Det virker måske som en sur og tung pligt – og ikke helt som den gave, læring og uddannelse opfattes som af andre rundt omkring i verden.

   

  • Kan sangen “Livet i læring” mon gøre en forskel i måden vi kigger på skole, læring og uddannelse?
  • Hvad gør teksten og melodien ved dig?
  • Har du en favoritlinje fra sangen (en pointe (eller to), som du synes er vigtigere end alle de andre)?

  vers 3

  I vort land her på jord
  får hvert barn gratis skole, det’ en gave så stor.
  Men husk, det skal være et tillidens hjem,
  så læring og fællesskab kan leges frem.
  Alle børn har behov for respekt, empati,
  så livet i læring blir liv, man kan li’.
  Ræk ud og tag ansvar for tryghed og trøst:
  En mulighedsskabende rejse og høst.

  Refleksioner for alle

  • Hvordan ser tillid ud i praksis? Og hvad med respekt? Eller empati Giv eksempler fra din hverdag på tillid, respekt og ansvar (gerne mange). Saml på eksemplerne. Lav f.eks. en plakat til hver af ordene og saml på alle mulige gode oplevelser, hvor en kammerat eller flere udviser tillid, respekt og ansvar. 
  • Hvilke spor kan det sætte i et barn eller en ung, hvis skolen opleves som et utrygt, måske endda farligt sted? Hvilke følelser kan man komme til at knytte sig til det at lære?
  • Hvordan kan man som kammerat række ud og tage ansvar for en anden? Forestil jer først eksempler på dette. Del derefter, hvornår en anden har rakt ud til dig og taget ansvar. Og hvornår du har rakt ud til en anden og taget ansvar. Begynd at kigge efter disse situationer.  
  • Hvilke værdier baserer din skole og/eller din klasse sig på? Hvad ville et filmhold bemærke, hvis de var på besøg hos jer? Hvordan ser jeres værdier (f.eks. respekt og empati) ud i praksis?
  • I kan lave en værdiudforskning – enten hver for sig eller sammen.

  Viden om mobning i skolen (fra Dansk Center for Undervisningsmiljø).

  PERSPEKTIV PÅ OMKVÆDET

  “Livet i læring er vandrende ben. På stier, der udforskes én efter én.” Sådan synger vi i omkvædet. 

  Læring er liv i bevægelse og nysgerrighed. Vi kan hver især gøre livet til ét langt og spændende fordybelsesprojekt på en o.k. tryg øvebane: Spørg. Leg. Øv. Vov at fejle – det giver tit stor læring. Og kom op på hesten igen og igen. Du har mulighed for at sætte dig spor i verden – også selvom du (ligesom vi andre) kan føle dig ret så lille, ret så tit.

  De allerfleste kan mærke deres amygdala (hjernens alarmklokke), når de f.eks. rækker hånden op i timen. Nogle bliver bange, når de mærker hjertet sætte i galop: når pulsen stiger og åndedrættet bliver mere overfladisk. De undlader at række hånden op, fordi den indre reaktion skræmmer dem. Andre gør det alligevel – altså rækker hånden op. Nogle tror, at man kun skal række hånden op, når man har svaret. Men du kan roligt række hånden op, når du undrer dig over noget, når du er nysgerrig på at vide mere, eller når du vil spørge uddybende. Dette viser din “vilje til viden”, “sult efter svar” og “glæde ved undren, der omveje tar”. Påbegynd f.eks. en liste over alle de ting, du godt gad at vide noget om/forstå. Hver gang du kommer i tanke om en ny ting, du undrer dig over, kan du føje den til listen. Måske kan I arbejde sammen om at udforske jeres lister?

  Vil du og I forstå mere af stierne i hjernen og hjernens amygdala kan to minibøger fra Hjernevenner-serien hjælpe jer. De hedder “Bliv ven med din hjernes amygdala” og “Stierne i hjernen”, og de fås begge som klassesæt.

  I kan også forstå “stierne i hjernen” bedre ved at se de gratis videoer fra Hjernesmart hjemmeskole. 

   

  Livet i læring er vandrende ben.
  På stier, der udforskes én efter én.
  En vilje til viden. En sult efter svar.
  En glæde ved undren, der omveje tar.
  En lyst til at spørge og lege og øve
  med mod til at fejle og atter at prøve.
  En følen sig lille i verden så stor
  med trang til at give og sætte sig spor.

  Sangteksten til “Livet i læring”

  Her finder du hele sangteksten til “Livet i læring”..

  Hvis du har brug for noder og becifringer, finder du nodearket her. 

  1. Mange steder på jord,
  kæmper børn sig til skole, hvor de lærer og gror.
  De må krydse bjerge, en kløft eller flod,
  helt uden en bil, bro og båd, blot med mod.
  På timelang march på de ben, som de har.
  For at kunne lære af spørgsmål og svar,
  af eksperimenter, af undren, af lyst:
  En mulighedsskabende rejse og høst.

  Livet i læring er vandrende ben.
  På stier, der udforskes én efter én.
  En vilje til viden. En sult efter svar.
  En glæde ved undren, der omveje tar.
  En lyst til at spørge og lege og øve
  med mod til at fejle og atter at prøve.
  En følen sig lille i verden så stor
  med trang til at give og sætte sig spor.

  2. Mange steder på jord
  kæmper børn sig til skole, selv hvor ufreden bor.
  De kan blive kidnappet, dræbt eller skudt;
  de gribes af angst og af frygt uafbrudt.
  Men de vil! De vil lære. Trods farligt besvær.
  Og livet i læring er farerne værd.
  For livet i læring gir glæde i bryst:
  En mulighedsskabende rejse og høst.

  Livet i læring er vandrende ben …

  3. I vort land her på jord
  får hvert barn gratis skole, det’ en gave så stor.
  Men husk, det skal være et tillidens hjem,
  så læring og fællesskab kan leges frem.
  Alle børn har behov for respekt, empati,
  så livet i læring blir liv, man kan li’.
  Ræk ud og tag ansvar for tryghed og trøst:
  En mulighedsskabende rejse og høst.

  Livet i læring er vandrende ben …

  OM TEKSTFORFATTEREN

  Anette Prehn er en dansk sangskriver og fællessangsaktivist, som har sat sig for at give sit bud på de sange, vi mangler i vores fællessangstradition. Det er f.eks. sange om nærvær i skærmenes tid, om det at sætte liv i verden, om forbundethed på tværs af generationer og kloden – samt om klimahåb.

  Med sine stærke tekster og sangforedrag viser Anette, at fællessangens tekster kan byde hyperindividualismen trods og styrke vores håb, ansvar, empati, “nærværstrafik”, handlekraft og forbundethed. Hun kalder sine sange “forbundethedens fællessange”, og indtil videre har hun skrevet mere end 80 af dem sammen med nogle af Danmarks dygtigste komponister: Erik Sommer, Kristian Bisgaard og Rasmus Skov Borring.

  Til daglig er Anette iværksætter og har drevet egen virksomhed siden 2005. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og en efterspurgt foredragsholder og forskningsformidler (se evt. www.hjernesmart.dk). 

  Med sin baggrund som sociolog har Anette et skarpt blik for den indre styrke og de strategier, vi mennesker behøver for at kunne trives i vores tidsalder og kunne håndtere de enorme udfordringer og kriser, vi står midt i. Kombineret med en legende og kærlig tilgang til det danske sprog – der forener lethed og dybde – giver det en særlig profil til Anettes sange.

  anette prehn, smukke skud, sang til efterskolesangbogen
  højskolesange, sange til højskolesangbogen, den danske sangskat

  Kom med i Facebook-gruppen "Anette Prehns fællessange til Danmark"

  Gruppen henvender sig til dig, som søger ny inspiration til sangrepertoire indenfor fællessange, kor, undervisningen i folkeskolen, på efterskolen, højskolen, gymnasiet og meget mere.

  GÅ TIL FACEBOOK GRUPPE 

  You have Successfully Subscribed!