Skudt forbi – årets konfirmationssang?

SKUDT FORBI er min opmuntring til unge mennesker i præstationssamfundet – og en udfordring af de rigide skabeloner, vor kultur og politisk besluttede strukturer lægger ned over menneskeliv i disse år.

Selv er jeg mønsterbryder og havde fremtidståge det meste af min ungdom, fsva. hvad jeg skulle i livet. Jeg nåede at være optaget på tre studier, inden jeg gennemførte et. Jeg lægger hverken langtidsplaner eller styrer efter rigide mål. Til gengæld har jeg et klart billede af, at jeg er her for at bidrage – og at dette kan ske på mangeartede måder. At der ikke er ét “rigtigt” valg – men mange meningsfulde veje i livet.

Skudt forbi – nodeark – Prehn-Enevoldsen

Unge har brug for, at vi voksne deler vores livserfaring med dem og hjælper dem med at sænke skuldrene, så de stille og roligt – i nysgerrighed, videbegærlighed og engagement og også gennem deres “omveje” og fejl – kan finde ud af, hvordan de bedst kan bidrage til det samfund, vi er så heldige at leve i.

På Stresspanelets møde i december havde vi bl.a. fornøjelsen af at have besøg af en lyttende og nærværende Tommy Ahlers​. Her opfordrede jeg ham indtrængende til at tage sin erfaring som mønsterbryder – og den livsvisdom, det har givet – med dybt ind på Christiansborg. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at vi former et “skomager-bliv-ved-din-læst-samfund” – og afkræver af børn, at de skal træffe afgørende valg omkring deres livsbane allerede i Folkeskolen, på et tidspunkt hvor deres pandelapper ikke engang er halvvejs i deres modning. Hvis vi vil have et samfund, der er innovativt, i stand til at skabe værdi i en omskiftelig verden og fortsat ønsker at fremme muligheden for social mobilitet i alle retninger, skal prøve-fejl have sin ret. Den er ofte en kilde til stor læring. “Tænk, hvad vi tabte, hvis alle fulgte normer firkantet sat af nog’n.” Man må gøre sine erfaringer selv.

Også skrevet til ungdommen: En sang om livsmod – nodeark – Prehn-Enevoldsen

Brug gerne sangen “Skudt forbi” som opmuntring til årets konfirmander, nonfirmander eller andre, som kan have godt af et kritisk blik på nutidens krav. Tak til Kristian Bisgaard Enevoldsen​ for endnu en smuk og eftertænksom melodi.

Solskinshilsner,
Anette

Hvem er Anette Prehn?

Anette Prehn er en flittig skaber af sange til Danmark, primært i samspil med komponisterne Rasmus Skov Borring, Erik Sommer og Kristian Bisgaard. Det er blevet til mere end 80 siden 2018, hvor samarbejderne begyndte. Du kan udforske/synge sangene her.

Anette er til hverdag videns-iværksætter, forskningsformidler, sociolog og forfatter til bestseller-bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, mental sundhed, læring og ledelse. Du kan læse mere om dette arbejde på www.hjernesmart.dk

højskolesange, sange til højskolesangbogen, den danske sangskat

Kom med i Facebook-gruppen "Anette Prehns fællessange til Danmark"

Gruppen henvender sig til dig, som søger ny inspiration til sangrepertoire indenfor fællessange, kor, undervisningen i folkeskolen, på efterskolen, højskolen, gymnasiet og meget mere.

GÅ TIL FACEBOOK GRUPPE 

You have Successfully Subscribed!