BAG SMUKKE SKUD

I 2023-udgaven af Efterskolesangbogen bliver sangen “Smukke skud” trykt for første gang i en sangbog. Den har tekst af Anette Prehn og melodi af Kristian Bisgaard. Anette er uddannet sociolog, forfatter til mere end 20 bøger, iværksætter og foredragsholder. Kristian er uddannet pianist, komponist og korleder.

 

Ny sang i Efterskolesangbogen

“SMUKKE SKUD” MINDER OM, AT DU ER  FORBUNDET MED MENNESKEHEDEN

Ny sang i Efterskolesangbogen

“SMUKKE SKUD” VISER, AT DU ER  FORBUNDET MED MENNESKEHEDEN

BAG SMUKKE SKUD

I 2023-udgaven af Efterskolesangbogen bliver sangen “Smukke skud” trykt for første gang i en sangbog. Den har tekst af Anette Prehn og melodi af Kristian Bisgaard. Anette er uddannet sociolog, forfatter til mere end 20 bøger, iværksætter og foredragsholder. Kristian er uddannet pianist, komponist og korleder.

Anette Prehn fortæller om SANGTEKSTEN “SMUKKE SKUD”

MÆRK BROEN MELLEM DIG OG ANDRE!

Med min tekst ønsker jeg at hjælpe unge ud af ensomhedsfølelsen og ind i det store almenmenneskelige fællesskab. At noget er “almenmenneskeligt” vil sige, at det deles på tværs af mennesker. Og selvom vi er forskellige som mennesker, er der MASSER, der samler os.

Det kan let føles, som om dét, I oplever er helt, helt anderledes, end det nogen som helst generation før jer har oplevet. På nogle punker er det også rigtigt: De digitale og materielle rammer er f.eks. nogle helt andre. Men følelser som smerte, glæde, frustration, forventning, håb, livsmod, tab, forvirring, forelskelse, fortvivlelse, ulykkelig kærlighed og stille glæde, er almenmenneskelige erfaringer. Millioner har følt noget lignende før dig og jer. Forældre, bedsteforældre og andre vigtige voksne har også prøvet at stå midt i alle de svære og skønne følelser. Vi vil gerne hjælpe jer med at “danse stier op” i det liv, der nogle gange føles helt igennem vidunderligt og andre gange utroligt uretfærdigt og svært. Du er med andre ord aldrig alene. Du er FORBUNDET: Forbundet til menneskeheden. Forbundet til tidligere generationer. Forbundet til forældre, bedsteforældre og andre vigtige voksne. Endda på tværs af kloden er du forbundet!
sangforedrag jeppe aakjær, sangforedrag med anette prehn

Billede af Thomas Fechtenburg

DE HORISONTALE FÆLLESSKABER DOMINERER

Forskning viser, at mange unge i dag primært færdes i ”horisontale fællesskaber”, dvs. med nogle på samme alder. Det kan være hyggeligt, men man går også glip af, hvad dem med en anden livsbagage tænker og føler.

“Smukke skud” inviterer til kontakt på tværs af generationer. Sangen opfordrer til menneskelig forbundethed – gennem hjertebroer og delte erfaringer, hvor vi tør tale om personlige ting og vise sårbarhed og længsler.

I 2015 gav halvdelen af eleverne i 7.-9. klasse udtryk for, at de havde voksne ud over forældrene, som de brugte til at tale med. På fem år faldt dette tal til hver tredje. Særligt efter 2010 har udviklingen taget fart. Dette skyldes blandt andet, at mobilen er blevet en smartphone, at de svar, unge tidligere søgte via forældre og bedsteforældre i dag let kan googles, og at naturlige berøringsflader på tværs af generationer er mindsket. Som et eksempel på sidstnævnte var det en mor eller far, der tog fastnettelefonen, når man skulle i kontakt med en ven for år tilbage.

Det er vigtigt at udvikle indsigt i almenmenneskelige følelser a la dem, “Smukke skud” beskriver. Ellers kan man let tro, at man er den eneste i hele verden, der føler sig ensom, akavet, misforstået, afvist eller hvirvlet rundt i ulykkelige eller fortvivlende følelser. Men hold ud … for følelser kommer og går. De er ret påvirkelige, og når du begynder at trække lidt på skuldrene af deres rutchebaneture (i stedet for at tage dem alt for bogstaveligt), så bliver livet lidt lettere.

Find “Smukke skud” i Anette Prehns bog “Det syngende menneske. Nye veje til forbundethed”

I bogen skitserer Anette otte veje til en stærkere forbundethedsfølelse. Årtiers tro på hyperindividualisme er slået fejl, og vi har i stedet brug for bl.a. at genopdage og genopbygge nærvær, fælles mening på tværs af generationer og hverdagsmødernes kraft.

Professor emeritus Per Schultz Jørgensen kaldte bogen “en klog bog, fyldt med vise ord”, “et forsvar for fællesskab, nærvær og sociale møder”, der “sprudler af social opfindsomhed”: “Musikalitet møder menneskelig indsigt, varme og sociale toner – meget inspirerende!”  

 

  Smukke skud - instrumental version

  med Anette Prehn og Kristian Bisgaard

  Sangteksten TIL “SMUKKE SKUD”

  1. Smukke skud på men’skeheden, som du spirer frem.
  Døren til dit ungdomsrige åbner sig på klem.
  Snart du danser stier op; dit hvad, hvorfor og hvem.
  Og føler mange himmelstrøg smager lidt af hjem.
  Må du svinge dig i læring
  og lege, til du blir smilende ør.
  Og vid, millioner har gjort det før.

  2. Uanset din rejses bane; hvor du bor og går.
  Find en udsigt, der gir indsigt og dit hjerte når.
  Se mod horisonten der. Mærk vinden i dit hår.
  Fornem den kraft, der vælder op fra det sted, du står.
  Gid du inderligt må røres;
  forenes med alt, der lever og dør.
  Og vid, millioner har gjort det før.

  3. Verden rummer krinkelkroge, blindgyder og fejl:
  uperfekt og uretfærdig, indimellem stejl.
  Men se hen, hvor ånd og hånd med visdom sætter sejl.
  Lad viljen til at gøre godt lyse fra dit spejl.
  Må du livfuldt sprænge rammen
  for det, som du tror, du kan, må og tør.
  Og vid, millioner har gjort det før.

  4. Meget skifter om i livet, følelser især.
  Er der mudder, husk dog vejen: Gå på bare tæer.
  Luk dig gerne op for mig og andre, du har kær.
  Husk på, at hjertebroer har et fantastisk værd.
  Gid at du må gi’ dig hen til
  at leve i dybde og med kulør.
  Og vid, millioner har gjort det før.

  Spørgsmål til refleksion

  MÆRK FORBUNDETHEDEN! 

  Ind i teksten

  Før du læser digtet:

  • Hvad tænker du om titlen ”Smukke skud”?
  • Hvad tror du, at sangen handler om?

  Efter læsningen:

  • Blev du overrasket over ”Smukke skud”?
  • Hvad tænker du nu, at sangen handler om? Hvordan ville du beskrive den over for en kammerat?
  • Sangen er skrevet til unge – og den kan f.eks. bruges som en  konfirmationssang/nonfirmationssang. Hvad tænker du, når du hører det? 
  • Hvilken verselinje i sangen synes du er den vigtigste? Hvis du skulle vælge én og kun én og tage med dig i livet, hvilken en vælger du så? 

  rimopgave

  Digtet ”Smukke skud” indeholder mange rim. I hvert vers er der fire linjer, som har samme rim, og digtet slutter på et dobbeltrim.

  De første fire rimord i hver strofe står nedenunder.

  • Strofe 1: frem, klem, hvem, hjem
  • Strofe 2: går, når, hår, står.  
  • Strofe 3: fejl, stejl, sejl, spejl.  
  • Strofe 4: især, tæer, kær, værd.  

  Vælg et af de fire rimpar og skriv dit eget digt, hvor linjerne slutter på disse rimord. De behøver ikke stå i den samme rækkefølge. Leg! Prøv af! Vær modig og eksperimenterende i din leg med ord! 

  Horisontale og vertikale fællesskaber

  Forskning viser, at mange unge i dag primært færdes i ”horisontale/vandrette fællesskaber”, det vil sige med nogle, der har deres egen alder plus/minus et år. 

  • Befinder du dig også mest i fællesskaber med mennesker på cirka din egen alder for tiden? Hvad er fordelene/ulemperne ved det?
  • Hvem betror du dig til omkring det, der gør dig glad, men også omkring det, der gør dig ked af det?
  • Hvilke voksne spiller på nuværende tidspunkt en rolle for dig ved at lytte, tænke med, give deres perspektiv og trøste? Lav en liste på 3-5 voksne, som du føler, at du vil kunne betro dig til. Det betyder IKKE, at de føles som bedste venner, eller at du føler, at du kan sige ALT til dem. Det betyder i stedet, at det er de voksne, du først ville vælge at opsøge, hvis du skulle betro dig til en voksen. 
  • Hvad tænker du, at det vil kunne give at få en ældre persons perspektiv på en situation, du står i? Hvem kunne det være? En forælder eller bedsteforælder? En tante eller fætter? En nabo? En lærer? En vens forældre? En pædagog? En præst? El.lign.?
  • Du kan også få nyt perspektiv – og få almenmenneskelige følelser spejlet – i en roman eller en film, hvis temaer du genkender og med en eller flere karakterer, du kan spejle dig i. Hvilke bøger har du læst – eller film har du set – hvor du følte, at du genkendte elementer af dit liv?
  Natur, krop og sanser
  • Har du på nuværende tidspunkt et særligt sted i naturen, hvor du søger hen, når du behøver indre ro? Hvor er det? Hvad gør det ved dig?
  • Hvis du har et særligt sted i naturen til gode, så gå gerne på opdagelse … find et sted, hvor du kan lade blikket hvile på horisonten og finde indre fred (allerhelst uden mobil el.lign., der kan forstyrre dig eller friste dig til en spontant digital exit fra naturoplevelsen).
  • “Smukke skud” er fuld af sanseoplevelser: danse, svinge, lege, mærke, sætte sejl, gå på bare tæer i mudder, give dig hen osv. Hvilke kender du til? Hvilke har du til gode at udforske? Hvad gør det ved dig at tænde alle sanser i naturen? 
  Dit stamtræ

  Foråret mærkes tydeligt i haverne og naturen. De mange små nye skud minder om livets cyklus. Forår – sommer – efterår – vinter. Igen og igen, i en uendelig, cirkulær bevægelse.

  Men de små, nye skud er også sårbare og har brug for værn imod f.eks. frost. Et nyfødt barn er også et ”nyt skud” på en families stamtræ.

  • Tegn dit eget stamtræ med dig selv, dine søskende, forældre, bedsteforældre – måske endda oldeforældre.
  • Når et barn fødes ind i en familie, kommer der en ”ny gren”. Hvad har et barn brug for, for at kunne trives i en barndom og ungdom? Skriv ordene rundt om dit stamtræ.

   

  Det, du har til fælles med andre generationer

  Anette Prehn fortæller, at hun skrev sangen “Smukke skud” for at minde unge om, hvor meget de har til fælles med andre generationer. Hun synes, at der i mange år har været en tilbøjelighed til at få det til at lyde som om, nutidens unge lever et HELT andet liv, end det deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre gjorde.

  Selvom de digitale rammer (mobil, tablet, computer, internet), de materielle rammer (ejendele, et rigere samfund, langt større materielle muligheder end før) og de åndelige rammer (det, man tror på, hvordan man praktiserer sin tro osv.) åbenlyst er meget anderledes i dag end tidligere – så har unge ALLIGEVEL i dag en hel masse til fælles med dem, der har været unge på et tidligere tidspunkt.

  Find først ud fra sangens fire strofer alt det, du har til fælles med tidligere generationer – listen bliver tænkeligt ret så lang.

  Skriv dernæst et essay, hvor du bringer fællesskabet og fællesheden mellem bedsteforældre og børnebørn i spil.

  Aktiviteten kan udvides ved, at I interviewer ældre mennesker – enten i jeres familie eller i lokalområdet – om ungdomsoplevelser:

  • Hvordan var livet, da du var ung?
  • Hvad lavede du i din fritid som ung?
  • Tog du ud at rejse, da du var ung? Hvortil?
  • Hvem var du forelsket i som ung?
  • Hvilke følelser kan du huske, at du havde, da du var ung? (Læs gerne højt af en liste med følelser og inviter den ældre til at reflektere over situationer, hvor vedkommende mærkede dem).
  • Osv.

  Hav mindst 10 gode spørgsmål med dig til interviewet, som er nysgerrige og åbne (dvs. lægger op til længere svar i stedet for ja/nej-svar). 

  anette prehn, sangskriver, højskolesangbogen

  ANBEFALING

  BRUG “SMUKKE SKUD” IFM. DIMISSIONER, KONFIRMATIONER M.M.

  “Ved årets studentermiddag på Bagsværd Kostskole og Gymnasium byder traditionen, at der bliver holdt taler for de nyudsprungne studenter. Inspirationen til dette kan være mangfoldig, men samtidig også lidt udfordrende angående tema, aktualitet og relevans.

  I år kom inspirationen fra ”Smukke skud” – en på alle måder motiverende tekst med ”kloge ord” fra skolen til studenterne på vej ud i livet. Bare det at vide, at ”millioner har gjort det før”, og at du/I ”skal finde en udsigt, der gir indsigt og dit hjerte når” var både tankevækkende og beroligende på en og samme tid, når man står på tærsklen af at forlade sine trygge rammer som bolig, skole og især kammerater.

  Mange tak for denne sigende tekst, og mit håb er, at mange flere kan få øjnene op for dette og sprede det positive budskab – det har aldrig været mere aktuelt.”

  Finn Bille Kjeldsen, gymnasielærer, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

  OM TEKSTFORFATTEREN

  Anette Prehn er en dansk sangskriver og fællessangsaktivist, som har sat sig for at give sit bud på de sange, vi mangler i vores fællessangstradition. Det er f.eks. sange om nærvær i skærmenes tid, om det at sætte liv i verden, om forbundethed på tværs af generationer og kloden – samt om klimahåb.

  Med sine stærke tekster og sangforedrag viser Anette, at fællessangens tekster kan byde hyperindividualismen trods og styrke vores håb, ansvar, empati, “nærværstrafik”, handlekraft og forbundethed. Hun kalder sine sange “forbundethedens fællessange”, og indtil videre har hun skrevet mere end 80 af dem sammen med nogle af Danmarks dygtigste komponister: Erik Sommer, Kristian Bisgaard og Rasmus Skov Borring.

  Til daglig er Anette iværksætter og har drevet egen virksomhed siden 2005. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og en efterspurgt foredragsholder og forskningsformidler (se evt. www.hjernesmart.dk). 

  Med sin baggrund som sociolog har Anette et skarpt blik for den indre styrke og de strategier, vi mennesker behøver for at kunne trives i vores tidsalder og kunne håndtere de enorme udfordringer, vi står midt i. Kombineret med en legende og kærlig tilgang til det danske sprog – der forener lethed og dybde – giver det en særlig profil til Anettes sange.

  anette prehn, smukke skud, sang til efterskolesangbogen

  STÅR DU OG MANGLER KONFIRMATIONSGAVEN?

  Anette Prehn har forfattet minibøgerne “Ansvar”, “Mod” og “Empati” i serien Menneskekender for at lære unge, hvad der skal til for at kunne træffe værdibaserede valg, når man oplever gruppepres.

  Hvad skal der f.eks. til for at tage ANSVAR for et andet menneskes ve og vel? Hvilke erkendelser styrker os i at udvise MOD og gå imod strømmen? Hvordan mærker og handler vi på vores EMPATI i stedet for at “løbe med flokken”, der virker kolde og ligeglade?  

  Seriens minibøger er på 24 sider og kan ligge i en baglomme (det samme format som den populære Hjernevenner-serie). De er hver især bygget op omkring en rystende socialpsykologisk erkendelse, hvor mennesker har glemt deres medmenneskelighed, og de tager læseren med ind i hverdagsdilemmaer af lignende art: f.eks. mobberi, tavshedskultur, ureflekteret følgeskab, grænseoverskridende opførsel, MeToo-eksempler. Anette Prehn kobler den socialpsykologiske indsigt med hjerneviden: Hvad skal der til for at man kan træne sin hjerne op til at kunne handle værdibaseret i kritiske eller svære situationer? 

  Menneskekender er skrevet med det formål at stimulere en etisk refleksion hos unge mennesker med afsæt i socialpsykologiens forskning og ahaoplevelser. Gennem relaterbare hverdagseksempler levendegør Anette Prehn begreber som tilskuertrang, apati, social pejling, lemminge-effekt og gruppepres. Hun stimulerer refleksion omkring, hvornår vi som mennesker skal huske at hanke op i os selv og turde vise vejen for, hvordan man opfører sig, når nogen har brug for hjælp – eller når man ser noget, der virker forkert.

  Teenage-læsere giver udtryk for, at det er, som om forfatteren kender dem og forstår de ambivalente situationer, de kan stå i. Voksne læsere giver udtryk for, at det præcis er denne type materiale, de står og mangler for at kunne understøtte teenageres indrestyring, dvs. evne til at træffe og gennemføre værdibaserede valg. Find serien til din teenager her. 

  Til daglig er Anette iværksætter og har drevet egen virksomhed siden 2005. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og en efterspurgt foredragsholder og forskningsformidler (se evt. www.hjernesmart.dk). 

  anette prehn, smukke skud, sang til efterskolesangbogen

  Socialpsykologiens fælder og muligheder!

  Et refleksionsmateriale, du må bruge kvit og frit

  Anette Prehn har udviklet en lang række spørgsmål til hver af de tre minibøger samt eksperimenter til inspiration.

  De ligger på: 

  www.hjernesmart.dk/menneskekender

  og du er velkommen til at bruge spørgsmålene og øvelserne i dit samspil med teenagere. I er hermed også inviteret til at supplere med jeres egne idéer på info@hjernesmart.dk 

  “BUDDING LEAF” LYRICS

  1. Budding leaf in youth unfurling
  on an ancient tree;
  new beginning, branching offshoot of humanity.
  As you dance your path unfolds:
  your where and who and why.
  You feel a fresh, familiar breeze under any sky.
  May your mind rejoice in learning,
  your laughter ring out and rise as you soar,
  and know countless millions have gone before.

  2. Who knows where your path may lead as
  you set root or rove.
  Find a broader view that lets you look above your grove.
  See horizons far and wide.
  Let winds tug at your hair,
  and feel the strength of earth as you reach into the air.
  May your heart be touched profoundly,
  uniting with all that lives on your shore,
  and know countless millions have gone before.

  3. This old world is full of fences,
  dead ends, slips and falls.
  Imperfection and injustice often seem sheer walls.
  But look to the open sea
  where daring souls set sail,
  and let your will to work for good set you on that trail.
  May you live and grow and prosper
  beyond what you think your life has in store,
  and know countless millions have gone before.

  4. Much in life can change so quickly,
  feelings we may meet.
  If a muddy path seems daunting, trust your own bare feet.
  Any time, confide in me, and others that you love.
  Remember: heart-to-hearts will show us
  what we’re made of.
  May you dive into life’s fountain,
  drink deep of its colours, filled to the core,
  and know countless millions have gone before.
  And know countless millions have gone before.

  Original Danish lyrics: Anette Prehn, 2020
  Music: Kristian Bisgaard, 2020
  English lyrics: Heidi Flegal, 2023

  Smukke skud - instrumental version

  med Anette Prehn og Kristian Bisgaard

  højskolesange, sange til højskolesangbogen, den danske sangskat

  Kom med i Facebook-gruppen "Anette Prehns fællessange til Danmark"

  Gruppen henvender sig til dig, som søger ny inspiration til sangrepertoire indenfor fællessange, kor, undervisningen i folkeskolen, på efterskolen, højskolen, gymnasiet og meget mere.

  GÅ TIL FACEBOOK GRUPPE 

  You have Successfully Subscribed!